Процедурв відбору та запуску проектів

Це одна з ключових процедур, в якій беруть участь правління фонду та його менеджмент, а також залучені експерти. Даний процес регламентований внутрішніми документами фонду і організований так, щоб забезпечити максимальну прозорість і ефективність. Список можливих напрямів і проблем для рішення пропонується членами правління та співробітниками фонду за результатами попереднього аналізу актуальних соціальних проблем і заявок про надання допомоги.

Список можливих напрямів і проблем для вирішення пропонується членами правління і співробітниками фонду за результатами попереднього аналізу найбільш актуальних соціальних проблем і заявок про надання допомоги, що надходять на адресу фонду.

Рішення про вибір проектів приймає правління фонду. Остаточне рішення про включення проектів до складу програм фонду приймає Президент фонду. Після цього кожен з відібраних проектів проходить ретельну процедуру аналізу та передпроектної підготовки. На етапі опрацювання проектів ретельно вивчається весь світовий і вітчизняний досвід, вибираються кращі проекти для застосування в Україні. На цьому ж етапі формується список можливих агентів з реалізації даного проекту (тобто партнерів по проекту).

У разі наявності більше одного потенційного агента для реалізації проекту, проводиться закритий конкурс. Рішення приймає спеціально створений експертний комітет, можливо із залученням зовнішніх експертів. Потенційно можуть бути обрані декілька партнерів для реалізації програми, кожен з яких відповідатиме за окремий напрямок діяльності. Рішення про реалізацію проекту, а також про затвердження його фінансового плану приймає правління фонду.